KAPŁAŃSTWO
Mężczyźni stanu wolnego, którzy uzyskali Świadectwo Dojrzałości i myślą o przyjęciu sakramentu kapłaństwa winni zgłosić się do rektora wybranego seminarium duchownego, od którego otrzymają dalsze informacje.

Wyższe Seminarium Duchowne naszej archidiecezji mieści się w Szczecinie,
ul. Papieża Pawła VI nr 2; 71-459 Szczecin
tel. 91 45 41 453
tel./fax 91 45 36 214
mobile +48 507 404 608
rektorat@seminarium.zp.pl