Z racji pandemii tegoroczna wizyta duszpasterska – kolęda – nie odbędzie się w tradycyjnej formie. W miejsce tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich w tym roku pragnę zaprosić parafian, którym sytuacja życiowa na to pozwala, na swoistą kolędową „rewizytę” do kościoła.

Od poniedziałku 11 stycznia każdego dnia będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców poszczególnych ulic. Warto zabrać ze sobą wodę do poświęcenia, którą będzie można następnie pokropić swoje mieszkanie. Przed mszą św. okazja do spowiedzi. Jeśli ktoś będzie miał życzenie złożyć coroczną ofiarę kolędową, będę bardzo wdzięczny.

Msze św. będą odprawiane o godz. 18:00 dla mieszkańców Lubina, Wicka i Zalesia w kościele w Lubinie, a dla mieszkańców Wapnicy w kościele w Wapnicy.

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując” (Kodeks prawa kanonicznego, kan. 529 § 1).

Wskazane żeby w odwiedzinach kolędowych brała udział cała rodzina.

Jeśli to możliwe, należy na stole przygotować Pismo święte, krzyż, świece, wodę święconą i kropidło.