Proboszczem w Parafii jest:

ks. dr Andrzej Stanisław Wańka

Wcześniej proboszczami w Parafii byli:

ks. dziekan prob. kan. mgr Henryk Krzyżewski
ks. wicedziekan prob. kan. Waldemar Andrzej Michałowski
ks. dr Grzegorz Jankowiak