Zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego (kanony 107§1 i 102), narzeczeni planujący zawrzeć małżeństwo, powinni osobiście zgłosić się do proboszcza parafii faktycznego zamieszkania (a nie parafii rodzinnej, parafii zameldowania, lub wcześniejszego zamieszkania).

Zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Narzeczeni otrzymają wtedy dalsze informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.