Pogrzeb należy zgłaszać u proboszcza parafii ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Przed zgłoszeniem się do ks. proboszcza należy uzyskać:

  –  akt zgonu z właściwego USC oraz,

  –  ustalić termin pogrzebu z zakładem pogrzebowym.

W sprawie pogrzebu można kontaktować się poza wyznaczonymi godzinami urzędowania biura parafialnego.

Wymagane dokumenty: w kancelarii parafialnej należy okazać do wglądu odpis Aktu Zgonu.