Sakrament udzielany jest poważnie chorym, w terminie ustalonym z księdzem proboszczem.

Może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci.

W przypadkach zagrożenia życia można kontaktować się poza wyznaczonymi godzinami urzędowania biura parafialnego.