Sakrament pokuty i pojednania w naszej parafii sprawowany jest przed mszą św., a w uzasadnionych przypadkach w innym czasie.

Prosi się o korzystanie ze spowiedzi w dni powszednie.

Warunki dobrej spowiedzi:

  • rachunek sumienia,
  • żal za grzechy,
  • mocne postanowienie poprawy (zakłada konkretne określenie przedmiotu poprawy),
  • szczera spowiedź (wyznanie grzechów),
  • zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.