W nasze parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest podczas niedzielnej mszy św. o godz. 11.00 lub, w wyjątkowych przypadkach, w innym czasie.

Chrzest zgłaszają rodzice/opiekunowie prawni dziecka w kancelarii parafialnej minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Wymagane dokumenty:

  –  dowód osobisty rodzica,

  –  odpis aktu urodzenia dziecka,

  –  zaświadczenie potwierdzające, że chrzestni są wierzącymi i praktykującymi katolikami wystawione przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Przed chrztem rodzice dziecka (o ile stan prawny im na to pozwala) i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz odbyć nauki przed chrztem we wcześniej ustalonym terminie.

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może być:

  –  ten kto ukończył 16 rok życia,

  –  przyjął sakramenty pokuty, eucharystii i bierzmowania,

  –  praktykuje wiarę katolicką i prowadzi życie zgodne z zasadami tejże wiary,

  –  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;

Nie mogą być chrzestnymi osoby nie spełniające powyższych kryteriów, np.: żyjące wspólnie bez ślubu kościelnego, młodzież szkolna nie uczęszczająca na katechizację.