Zasadnicze przygotowanie dzieci do przyjęcia pierwszej komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej.

Dodatkowe spotkania z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do pierwszej komunii odbywają się w odrębnie podanych terminach w kościele w Wapnicy.

Wymagane dokumenty: Świadectwo chrztu dziecka (dostępne w parafii chrztu dziecka).