13. 06. 2021 – 11. NIEDZIELA ZWYKŁA

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

11. NIEDZIELA ZWYKŁA  –  13. 06. 2021

 

1. Od przyszłej niedzieli, 20 czerwca br. przestanie obowiązywać dyspensa od uczestnictwa we mszy św. z racji pandemii. Wszystkich wiernych zapraszam do regularnego uczestnictwa we mszach św. niedzielnych. Przebywający w obiektach kultu religijnego nadal zobowiązani są do zakrywania maską ust i nosa.
2. Przy wyjściu z kościoła prowadzona jest kwesta do puszki na kolonie letnie CARITAS.
3. Bóg zapłać za troskę o oba nasze kościoły i ofiary złożone dzisiaj na cele inwestycyjne parafii.

ks. Andrzej Wańka
proboszcz
tel.: 91/ 328 41 04
email. biuro@parafia.lubin.pl
http://parafia.lubin.pl/