3. 01. 2021 – 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM –  3. 01. 2021

 

1. W środę, 6 stycznia będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze święte w tym dniu będą odprawione według porządku niedzielnego. Podczas każdej mszy świętej zostaną poświęcone kadzidło i kreda. Kresą napiszemy na drzwiach naszych mieszkań: C+M+B 2021 (Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) lub K+M+B 2021 (inicjały Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara).
2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi także Dzień Pomocy Misjom. Ofiary zbierane tego dnia przeznaczone są na pomoc misjonarzom.
3. Zmiana tajemnic Żywego Różańca, w tym miesiącu wyjątkowo w piątek o godz. 18:00 w Lubinie.
4. W przyszłą – drugą niedzielę miesiąca – taca na cele remontowe kompleksu kościelnego w Wapnicy.
5. Z racji pandemii tegoroczna wizyta duszpasterska – kolęda – nie odbędzie się w tradycyjnej formie. W miejsce tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich w tym roku pragnę zaprosić parafian, którym sytuacja życiowa na to pozwala, na swoistą kolędową „rewizytę” do kościoła.
Od poniedziałku 11 stycznia każdego dnia będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców poszczególnych ulic. Warto zabrać ze sobą wodę do poświęcenia, którą będzie można następnie pokropić swoje mieszkanie. Przed mszą św. okazja do spowiedzi. Jeśli ktoś będzie miał życzenie złożyć coroczną ofiarę kolędową, będę bardzo wdzięczny. Msze św. będą odprawiane o godz. 18:00 dla mieszkańców Lubina, Wicka i Zalesia w kościele w Lubinie, a dla mieszkańców Wapnicy w kościele w Wapnicy.
Porządek kolędowych mszy św. za Parafian wywieszony jest gablocie, na stronie internetowej naszej parafii http://parafia.lubin.pl/ oraz na parafialnym profilu facebookowym https://www.facebook.com/ParafiaLubiniWapnica/
6. Za troskę o oba nasze kościoły i ofiary składane na utrzymanie parafii serdecznie dziękuję.

ks. Andrzej Wańka
proboszcz
91/ 328 41 04
email. biuro@parafia.lubin.pl
http://parafia.lubin.pl/