UKOŃCZONO REMONT ZEWNĘTRZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH OD POŁUDNIOWEJ STRONY NAWY KOŚCIOŁA W LUBINIE

Dzięki dotacji na zabytki jaką udało się nam uzyskać w 2021 od Gminy Międzyzdroje oraz ofiarności Parafian wyremontowane zostały drzwi zewnętrzne wejściowe z południowej strony nawy zabytkowego kościoła w Lubinie. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-319, dlatego remont drzwi odbywał się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. W ramach prac restauratorskich odtworzone brakujące elementy, zabezpieczona substancja zabytkowa oraz przywrócone ich walory ekspozycyjne i funkcjonalne. Jednym z najbardziej widocznych efektów remontu jest przywrócenie pierwotnego, oryginalnego koloru drzwi. Oryginalny kolor tych drzwi ustalony został w wyniku analizy mikroskopowej odkrywek stratygraficzych warstw malarskich polichromii drzwi.