2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 2. 01. 2022

1. Zmiana tajemnic Żywego Różańca, w środę o godz. 18:00 w Lubinie.
2. W czwartek, 6 stycznia będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze święte w tym dniu będą odprawione według porządku niedzielnego. Podczas każdej mszy świętej zostaną poświęcone kadzidło i kreda. Kredą napiszemy na drzwiach naszych mieszkań: C+M+B 2022 (Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) lub K+M+B 2022 (inicjały Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara).
3. W tym roku ponownie, z racji pandemii, wizyta duszpasterska – kolęda – nie odbędzie się w tradycyjnej formie. W miejsce tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, analogicznie do roku ubiegłego, pragnę zaprosić parafian, którym sytuacja życiowa na to pozwala, na swoistą kolędową „rewizytę” do kościoła.
Od wtorku 11 stycznia każdego dnia będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców poszczególnych ulic. Warto zabrać ze sobą wodę do poświęcenia, którą będzie można następnie pokropić swoje mieszkanie. Przed mszą św. okazja do spowiedzi. Msze św. będą odprawiane o godz. 18:00, dla mieszkańców Lubina, Wicka i Zalesia w kościele w Lubinie, a dla mieszkańców Wapnicy w ko-ściele w Wapnicy.
W KOŚCIELE W LUBINIE:
11. 01. wtorek – Lubin
12. 01. środa – Zalesie i Wicko
W KOŚCIELE W WAPNICY:
13. 01. czwartek – Wapnica, ul. Jachtowa, Pogodna, Jodłowa, Okrągła, Mała i ul. Tur-kusowa od numeru 1 do Wikliny.
14. 01. piątek – Wapnica, ul. Turkusowa od Wikliny do końca.
4. Za troskę o oba nasze kościoły i ofiary składane na utrzymanie parafii serdecznie dziękuję.

ks. Andrzej Wańka
proboszcz
tel.: 91/ 328 41 04
email. biuro@parafia.lubin.pl
http://parafia.lubin.pl