20. NIEDZIELA ZWYKŁA – 20. 08. 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

20. NIEDZIELA ZWYKŁA  –  20.08. 2023

 

1. W tym tygodniu msze św. w poniedziałek, środę i piątek odprawione będą w Wapnicy o godz. 7:30, pozostałe msze św. bez zmian.
2. W sobotę 26 sierpnia przypada liturgiczne święto patronki naszej parafii – Maki Bożej Jasnogórskiej. Uroczysta msza św. odpustowa o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Lubinie. Liturgii odpustowej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. dr hab. prof.US Sławomir Bukalski. Zachęcam do zaplanowania uczestnictwa w tym modlitewnym wydarzeniu.
3. Sprzątanie kościoła przed odpustem w piątek o 18:00.
4. W okresie wakacyjnym msze św. niedzielne sprawowane są wg całorocznego po-rządku niedzielnego, tj. o godz. 9:30; 11:00 i 12:30.
5. Sakrament pokuty sprawowany jest w dni powszednie przed mszą św.
6. W okresie wakacyjnym biuro parafialne czynne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.
7. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoimi modlitwami, pracą i ofiarami wspierają potrzeby naszej parafii.

ks. Andrzej Wańka
proboszcz
tel.: 91/ 328 41 04
email. biuro@parafia.lubin.pl
http://parafia.lubin.pl/