AKTUALNE INWESTYCJE REMONTOWE W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Drodzy Parafianie, Goście oraz Sympatycy naszej Parafii

Nasz kościół parafialny, pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie, który decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dn. 20. 07. 2007 został wraz z otoczeniem wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-319, znajduje się w stanie wymagającym remontu i rewitalizacji. Widać to gołym okiem, zostało także wskazane w zaleceniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2013 i 2020 r. oraz zaleceniach i wytycznych Diecezjalnego Konserwatora Zabytków z 2019r. Kwestia remontu i rewaloryzacji kościoła zyskuje szczególne znaczenie w perspektywie zbliżającego się jubileuszu 900-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu w Lubinie, który przeżywać będziemy już niedługo, w 2024 roku.

Niektóre z tych zaleceń, na miarę naszych możliwości, zaczęliśmy już realizować, np.: strefa bezpieczeństwa wokół wieży, misa na wodę do chrzcielnicy, w odniesieniu do innych napisane i złożone zostały wnioski o dotacje.

Należy mieć jednak świadomość, że realizacja zaleceń konserwatorskich, ze względu na ich zakres oraz zabytkowy charakter obiektu, wymagać będzie nie tylko czasu, ale przede wszystkim bardzo poważnych nakładów finansowych. Nawet przy uzyskaniu dotacji zewnętrznych niezbędny będzie wkład własny.

Dlatego już rok temu utworzone zostało dedykowane subkonto, na które wpłacać można darowizny na cele remontowe i rewaloryzacyjne kościoła w Lubinie. Numer rachunku i zasady odliczania darowizny od podatku znajdują się na naszej stronie: http://parafia.lubin.pl/→ biuro i kontakt → numery rachunków bankowych. Link: http://parafia.lubin.pl/numery-kont/

Trosce i ofiarności Parafian, Gości oraz Sympatyków naszej Parafii polecam sprawę finansowania remontu i rewaloryzacji naszego kościoła parafialnego. Bóg zapłać!

ks. Andrzej Wańka

proboszcz

tel.: 91/ 328 41 04

email. biuro@parafia.lubin.pl

http://parafia.lubin.pl/