Życzenia na Nowy Rok Pański 2021

 

 

Nowy Rok bieży, w jasełkach leży,

A kto, kto?

Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,

Na ziemi.

 

                                                                                                    Drodzy Parafianie!

 

Powyższe słowa kolędy wyrażają głęboką prawdę wiary chrześcijańskiej, że wraz z narodzinami wcielonego Syna Bożego w Betlejem rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości – nadejście królestwa Bożego.

Zliczamy przemijający czas stosując różne umowne sposoby jego rachuby, jednak dla chrześcijan najbardziej istotną miarą jest miara realizacji i wzrostu królestwa Bożego.

Życzę by nowy 2021 Rok Pański w który wkraczamy był czasem wzrostu królowania Boga w naszych sercach i przenikania naszych aktywności wartościami ewangelicznymi.

Andrzej Wańka

proboszcz