Duszpasterze

Proboszczem w Parafii jest: ks. dr Andrzej Stanisław Wańka Wcześniej proboszczami w Parafii byli: ks. dziekan prob. kan. mgr Henryk Krzyżewski ks. wicedziekan prob. kan. Waldemar Andrzej Michałowski ks. dr Grzegorz Jankowiak